Notis: Brytskiva som gruvminne i Laisvall

10 september 2014 I oktober 2015 är det 14 år sedan den sista salvan ljöd i blygruvan i Laisvall. Nedläggningsarbetet pågick många år. Efter ytterligare fem år föll den stora betonglaven. Idag håller gräs- och buskterräng på att överta gruvområdet, helt i enlighet med...

Näbnekote utanför Slagnäs blev Betlehem

Slagnäs firade 200 år – Betlehem fick en minnesskylt 10 augusti 2013 Strax söder om Slagnäs finns en skylt alldeles vid vägkanten med texten ”Betlehem”. I ett litet minnesskåp kan man läsa om att platsen ställdes i ordning 2009 när man firade Slagnäs 200-årsjubileum....